Mål: M 8753-18

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har undanröjt ett föreläggande i anledning av vattenverksamhet på grund av att det inte uppfyllde erforderliga krav på tydlighet och har återförvisat målet till länsstyrelsen för fortsatt handläggning.