Mål: M 12412-18

Avgörande

Tillstånd till vattenverksamhet för uppförande av båthus m.m. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att det strider mot strandskyddsbestämmelserna att uppföra en anläggning som är betydligt större än den som sökanden har fått strandskyddsdispens för. Förutsättningar för att medge tillstånd till vattenverksamheten saknas därmed och ansökan har avslagits.