Mål: P 10863-18

MÖD 2019:19

Vägledande avgörande

Klagorätt i mål om detaljplan. Bolag som har nyttjanderättsavtal avseende kajplats inom detaljplaneområde har ansetts ha rätt att överklaga.

MÖD 2019:19