Mål: P 9983-18

Avgörande

Preskriptionstiden för föreläggande av rättelse enligt 10 kap. 14 § och 27 § ÄPBL ska räknas från när den olovliga åtgärden företogs och inte från när bygglovsfrågan slutligt avgjorts.