Mål: P 1202-19

Avgörande

Bygglov har inte beviljats för nybyggnad av kombinerad restaurang och växthus m.m. på jordbruksmark.