Mål: M 2950-19

Avgörande

Tillsynsavgift. Med anledning av rensning av vattendrag fälldes träd. MÖD fann att den kommunala nämnden haft rätt att debitera tillsynsavgift eftersom frågan om strandskydd var aktuell i ärendet.