Mål: M 1375-19

Avgörande

Föreläggande om förbud att lagra avfall.
Miljönämnden har förbjudit ett bolag att på viss fastighet lagra och hantera avfall som kommer från en verksamhet som bolaget bedriver med tillstånd på en intilliggande fastighet. Mark- och miljööverdomstolen harfunnit att föreläggandet med hänsyn till omständigheterna i detta fall är mer ingripande än vad som behövs.