Mål: F 12316-18

Avgörande

Avstyckning. Enligt planbestämmelserna får ett visst antal fastigheter avstyckas och minsta fastighetsstorlek är reglerad. Dessutom ska fastighetsindelningen huvudsakligen ske i överensstämmelse med planillustrationen. Trots att aktuell fastighet saknar illustrationslinjer har avstyckningen ansetts planenlig, eftersom den i övrigt är i överensstämmelse med detaljplanen.