Mål: M 6240-19

Avgörande

Anmälan om vattenverksamhet. MÖD konstaterade att MMD på anmälarens begäran borde ha hållit sammanträde och ansåg att underlåtenheten utgjorde ett sådant rättegångsfel som innebär att MMD:s dom skulle undanröjas och målet återförvisas dit.