Mål: F 10205-18

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har fastställt mark- och miljödomstolens dom ang. omprövning av tomträttsavgäld.