Mål: P 1225-19

Avgörande

Detaljplan. Byggnadsnämnden har efter delegation från kommunfullmäktige antagit en detaljplan som handlagts enligt utökat planförfarande. MÖD har med hänvisning till att planen varit av betydande intresse för allmänheten konstaterat att beslutet inte kunnat delegeras varför det med ändring av MMD:s dom har upphävts.