Mål: M 4351-19

Avgörande

En nämnd har avslutat ett tillsynsärende utan att ta ställning till klagomålen i de delar det rörde oväsen från bollspel på allmän plats i ett bostadsområde och vanskötsel av platsen. Målet har återförvisats till nämnden i dessa delar.