Mål: F 6748-18

Avgörande

MÖD har funnit att en stor bostadsfastighet med möjlighet till uttag av husbehovsved inte kan tillåtas inom strandskyddat område.