Mål: P 10407-18

Avgörande

I mål om bygglov för flerbostadshus har hämtning av avfall bedömts kunna ske på ett godtagbart sätt. Överklagandet av nämndens bygglovsbeslut har avslagits.