Mål: M 1232-19

AvgörandeUtdömande av vite. Ett bolag har förelagts att följa vissa begränsningar av tömningstiderna för en återvinningsstation. Föreläggandet har förenats med ett löpande vite på 25 000 kr för varje tillfälle som föreläggandet överträds. Ansökan om utdömande av vite har avsett sammanlagt fyra överträdelser. MÖD har, till skillnad från mark- och miljödomstolen, funnit att föreläggandet varit tillräckligt tydligt utformat. Enligt 9 § 2 st. lagen om viten är det, när det föreligger flera överträdelser av föreläggandet till samtidig bedömning, inte möjligt att döma ut vite för mer än en av överträdelserna. Ansökan har därför bifallits endast till viss del.