Mål: F 2388-18

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har prövat vilken ersättning som ska utgå när strandnära mark genom lantmäteriförrättning förs över från en privatägd fastighet till en kommunalt ägd fastighet och blir allmän plats.