Mål: P 4312-18

Avgörande

Bygglov för nybyggnad av fritidshus. Fråga om beräkning av byggnadshöjd för en i det närmaste kvadratisk byggnad, m.m..