Mål: M 11289-18

Avgörande

Domvilla m.m. avseende mål om nätkoncession. Eftersom miljöpåverkan på ål har prövats vid tillståndsprövningen enligt miljöbalken har Energimarknadsinspektionen inte behövt pröva denna fråga i mål om nätkoncession. Att samråd inför miljökonsekvensbeskrivning i koncessionsmålet inte har skett med innehavare av bl.a. åldrätter och ålfisketillstånd har därför inte utgjort domvilla. Inte heller handläggningen i övrigt har inneburit domvilla.