Mål: M 9096-18

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att länsstyrelsen inte har författningsstöd för att meddela beslut om verksamhetskod och avgiftskod. Länsstyrelsens beslut har därför upphävts.