Mål: F 11702-18

Avgörande

Ledningsrätt. MÖD har beviljat ersättning för företagsskada med anledning av att en högspänningsledning uppförts på en jordbruksfastighet.