Mål: F 7343-18

MÖD 2019:9

Vägledande avgörande

Fastighetsbestämning. Tolkning av servitut för bl.a. båt- och badplats i förhållande till nya anläggningar på tjänande fastighet och de faktiska förhållandena på platsen.

MÖD 2019:9