Mål: P 1600-19

Avgörande

Ett beslut att ge bygglov för ändrad användning av fabrikslokal till flerbostadshus har undanröjts eftersom det i avsaknad av utredning om påverkan från närliggande hästverksamhet inte var möjligt att bedöma om bostadsbebyggelse var lämplig på platsen.