Mål: P 2387-19

Avgörande

Tolkning av planbestämmelse som stadgar att byggnader ska uppföras fristående alternativt som två eller flera byggnader sammanbyggda i tomtgräns. I målet var fråga om en byggnad som placerats över tomtgräns var planenlig eller liten avvikelse från planen. MÖD fann att en byggnad som placeras tvärs över en fastighetsgräns inte var planenlig och inte heller en liten avvikelse