Mål: M 9558-18

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har med hänsyn till de ny reglerna avseende vattenverksamhet för produktion av vattenkraftsel upphävt ett föreläggande att söka tillstånd m.m.