Mål: M 9098-18

Avgörande

Fråga bl.a. om begränsningsvärden i en provisorisk föreskrift avseende rening av dag- och lakvatten för avfallsverksamhet och deponi ska formuleras som riktvärde eller inte.