Mål: P 3991-19

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att en miljöorganisation har haft rätt att överklaga ett beslut om att anta detaljplan.