Mål: M 10647-18

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har slagit fast att en kommun har ett ansvar som verksamhetsutövare enligt miljöbalken då den kommunala räddningstjänstens användning av brandsläckningsskum innehållande PFAS vid en släckningsinsats orsakat förorening av grundvatten.