Mål: M 11839-18

MÖD 2019:23

Vägledande avgörande

Sedan lång tid har motortrafik och parkering i mycket stor omfattning skett sommartid på en privatägd sandstrand. Kommunen har underhållit nedfarter till stranden samt skyltat till parkeringen och informerat om den på sin hemsida. Mark- och miljödomstolen har med stöd av tillsynsbestämmelserna i miljöbalken förbjudit kommunen att fortsätta med underhåll, skyltning och information mm. MÖD fann att det är fråga om miljöfarlig verksamheten och att kommunen är att anse som verksamhetsutövare eftersom den genom sina åtgärder bidragit till verksamheten. Förbudet kan inte anses hindra kommunen från åtgärder som kan behövas med anledning av skyldigheter den kan ha såsom att bereda räddningstjänsten framkomst.

MÖD 2019:23