Mål: M 11835-18

Avgörande

Tillstånd för en enskild avloppsanläggning (infiltrationsanläggning) har inte beviljats eftersom det, med hänsyn till befintlig utredning om förhållandena på platsen, inte var visat att anläggningen, utan att förses med extra fosforreningssteg, uppfyllde rimliga krav för att hindra skada eller olägenhet för miljön.