Mål: M 9381-18

Avgörande

Tillsynsföreläggande avseende enskild avloppsanläggning. Hög skyddsnivå avseende miljö- och hälsoskydd hade tillämpats med hänvisning till näraliggande sjö. MÖD bedömde att enbart närheten till sjön inte kunde motivera hög skyddsnivå. Dessutom ansågs föreläggandet vara olämpligt utformat. MÖD upphävde föreläggandet