Mål: M 7197-18

Avgörande

Med ändring av mark- och miljödomstolens dom har Mark- och miljööverdomstolen beviljat att ersättning ur bygdeavgiftsmedel ska utgå för anläggande av erosionsskydd.