Mål: M 8248-18

MÖD 2019:31

Avgörande

Utdömande av vite. MÖD har bedömt att det stått nämnden fritt att välja om ett ingripande mot tobaksrökning i en samlingslokal ska göras med stöd av miljöbalken eller tobakslagen. Ett förbud mot tobaksrökning som meddelats med stöd av bestämmelser i miljöbalken har därför ansetts lagligen grundat.