Mål: M 5809-18

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har, med ändring av mark- och miljödomstolens dom, upphävt länsstyrelsens beslut att förena ett föreläggande att inkomma med förslag till kontrollprogram med vite.