Mål: M 4953-18

Avgörande

Föreläggande att söka tillstånd för drift av ett vattenkraftverk. Mark- och miljööverdomstolen har upphävt föreläggandet i dess helhet eftersom verksamhetsutövaren har visat att verksamheten omfattas av ett tillstånd från 1932.