Mål: F 493-19

Avgörande

Debitering av förrättningskostnader. Med hänsyn till mark- och miljödomstolens bedömning av den totala förrättningskostnaden samt fördelningsbeslutet har MÖD satt ned slutfakturornas belopp för två sakägare.