Mål: M 4293-18

Avgörande

MÖD har bedömt att det finns förutsättningar att ge tillstånd för en vindkraftpark enligt den s.k. boxmodellen.