Mål: P 2452-18

Avgörande

I ett mål om utdömande av vite har MÖD bedömt att en fastighetsägare är rätt adressat för vitesföreläggandet, trots dennes invändning om att den egendom som skulle avlägsnas från fastigheten inte tillhör honom utan hans hyresgäster.