Mål: M 3682-18

Avgörande

Tillstånd till vattentoalett med sluten tank. MÖD har fastställt nämndens beslut att avslå ansökan om tillstånd eftersom den sökta avloppslösningen inte bedömts vara långsiktigt hållbar på den aktuella platsen och då det finns ett mer miljöanpassat alternativ med lägre vattenförbrukning som är tillgängligt och inte betydligt dyrare.