Mål: M 3691-18, M 3692-18

Avgörande

Föreläggande att städa upp på fastighet samt debitering av tillsynsavgift. Utredningen har visat bl.a. att ett flertal oidentifierade personer vistats på fastigheten och att skrot- och avfallsverksamhet förekommit där. MÖD har funnit att fastighetsägaren genom att underlåta att agera får anses ha accepterat den verksamhet som förekommit. Fastighetsägaren har därför bedömts vara verksamhetsutövare och rätt adressat för föreläggandet. Nämnden har därmed också haft rätt att debitera fastighetsägaren för tillsynsavgift.