Mål: P 9812-18

Avgörande

MÖD har i mål om rättelseföreläggande med vite inte funnit anledning att göra någon annan bedömning än den underinstanserna gjort. Överklagandet avslogs därför.