Mål: P 9770-18

Avgörande

Mål avseende bygglov för enbostadshus som gällde bl.a. fråga om vilken fasad som skulle vara utgångspunkt för beräkning av byggnadshöjd. Bygglovet har upphävts eftersom det innebar avvikelse från gällande detaljplan såväl i fråga om byggnadshöjd som våningsantal.