Mål: M 3790-18

Avgörande

De iakttagelser som nämnden gjort i samband med en inspektion ger, tillsammans med resultatet av en indikerande ljudmätning, stöd för att ljudnivåerna i en lägenhet utgör en risk för människors hälsa. Nämnden har därmed haft skäl för att förelägga fastighetsägaren att inkomma med en ljudutredning.