Mål: P 1075-19

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har förlängt tiden för när åtgärder i ett föreläggande ska vara utförda.