Mål: M 1103-18

Avgörande

MÖD har funnit att ett beslut om årlig avgift för prövning och tillsyn enligt miljöbalken inte kan anses innebära ett ställningstagande till vilken verksamhetskod som gäller för verksamheten i annat avseende än för fastställande av avgift.