Mål: M 2149-18

Avgörande

Lagligförklaring och tillstånd till bortledande av vatten till vattenkraftverk i ett vattendrag som omfattas av 4 kap. 6 § miljöbalken. Mark- och miljööverdomstolen har fastställt lagligförklaringen och tillståndet, men ändrat villkor om fingallrets utformning.