Mål: M 316-18

Avgörande

MÖD har beslutat om ett mängdvillkor för totalfosfor per år som får släppas ut från ett kommunalt avloppsreningsverk som komplettering till befintligt haltvillkor.

Bilaga A (Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstol, deldom 2017-12-14 i mål nr M 3980-15) bifogas ej här men kan beställas från MÖD pÅ svea.avd6 (at) dom.se.