Mål: P 11812-18

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har med ändring av mark- och miljödomstolens dom avvisat en part som inte ansetts taleberättigad.