Mål: M 5189-17

Avgörande

MÖD har inte funnit skäl att ändra ett utsläppsvillkor för förorenat lakvatten från en avfallsanläggning som innehåller månadsmedelsvärden som halt och årlig mängd. Däremot har det funnits skäl att höja månadsmedelvärdet för nickel. Utsläppsvillkoret ska även gälla för det vatten som används för bevattning av energiskog.