Mål: F 9371-18

Avgörande

I mål där ärendelagen tillämpas får ett beslut att ogilla ett yrkande om avvisning av ett ombud inte överklagas särskilt (37 § ärendelagen).