Mål: M 2579-17

Avgörande

MÖD har i mål om vindkraftverk funnit att beslutade försiktighetsmått till skydd för fladdermöss är tillräckliga. Överklagandena har därför avslagits.